סיור תורמים

מרכז לאודר אירח השבוע מספר תורמים שהגיעו לישראל בהובלת נשיא קק"ל ארה"ב מר ראסל רובינסון. במהלך שהותם בארץ נפגשו האורחים עם יו"ר הועד המנהל, אבי בלשניקוב, וצוות המרכז, ושמעו אודות הפעילות לפיתוח קריירה המתוכננת לטובת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון.

כמו כן, ביקרו במחנות צה"ל ובאתרים השונים אשר הוקמו בעזרתם הנדיבה.

בתמונה – מר ראסל רובינסון מספר על החזון שמאחורי הקמת המרכז.